MBA-STUDIER GRUND FÖR SVENSKA INNOVATIONER OCH NÄSTA STEG I KARRIÄREN 

Handelshögskolan-859243-edited-365097-edited

Vad krävs för att skapa nästa svenska framgångssaga inom företagsvärlden och nya arbetstillfällen? En rejäl satsning på bland annat affärsutveckling och innovation. Vägen dit går via MBA-studier som dessutom ger talangfulla människor nästa steg i karriären.


Sedan 2016 har ett stipendium på närmare en halv miljon kronor årligen delats ut från Carl Silfvéns stiftelse. Det har gått till en handfull s
kara personer som alla har det där lilla extra, det som kan ta dem och den verksamhet de tillhör till en helt ny nivå.

Några av dessa är Kim Elman, affärsområdeschef på Vesper Group, Sofie Åbyhammar, Business Developer på SSAB samt Matt Burr Dixon, Director of Africa Business Operations på Knack och baserad i Sydafrika.

Gemensamt för dessa tre stipendiater, förutom att de redan har åstadkommit mycket i sina karriärer, är att de med hjälp av stipendiet fått chansen att utveckla sina kunskaper inom innovation, finans, affärsutveckling och internationellt nätverkande. Samtidigt som de hjälper till att stärka Sveriges konkurrenskraft.

Kim Elman, som fick stipendiet 2018 och är mitt uppe i det pågående programmet, sammanfattar det så här:

– Jag arbetar som affärsområdeschef för cyberunderrättelsetjänst och cybersäkerhet på Vesper. Man kan säga att vi fungerar som ett digitalt specialförband för ”Sverige AB”och det är ett ganska nytt affärsområde för oss. På sätt och vis är det som en start-up inom företaget där jag i praktiken har huvudansvar för vår affärsutveckling och leveranser. För att kunna utveckla den verksamheten behöver jag den pusselbit som MBA-programmet ger.

Kim förklarar att i princip allt som programmet hittills har lärt honom har han direkt kunna omsätta i skarpt läge i sin dagliga verksamhet.

– Det är en rad olika saker. Till exempel att hitta nya marknader för våra områden, att kunna utveckla erbjudanden och ta dem till marknaden, det är sånt vi utbildas i. Det är en kreativ process där vi tittar på det vi kan och det som fungerat tidigare, för att sedan använda detta på nya sätt i nya sammanhang, säger han.

Sofie Åbyhammar, affärsutvecklare på SSAB:s huvudkontor, berättar att hon delar Kims upplevelse av programmet. Hon menar att det lägger en värdefull grogrund för affärsutveckling.

– I min roll som affärsutvecklare arbetar jag med alla SSAB:s divisioner inom olika strategiska projekt inom allt från marknad och produktion till logistik och finans, vilket ställer krav på att ha en kunskapsbas med bredd. Genom MBA-programmet vill jag ta mina kunskaper inom affärsutveckling till nästa nivå, och dessutom ger programmet möjlighet att få perspektiv från andra branscher, genom de andra MBA-deltagarna, säger hon.

MBA-programmet ger inte bara kunskap inom olika nyckelområden, det bygger också en bra bas för internationellt nätverkande, något som är grundläggande för att stärka den svenska konkurrenskraften. Bland årets deltagare har cirka 48 procent internationellt ursprung och 19 länder finns representerade i gruppen. En av dem som gått klart programmet är Matt Burr Dixon.

– För mig innebar programmet en chans att resa till Sverige från Sydafrika och att lära mig om svensk kultur. Jag fick ta del av enormt mycket ny både formell och informell kunskap. Jag träffade likasinnade deltagare och fick nya vänner. Jag lärde mig hur viktigt det är att vara nyfiken och reflekterande; på jobbet, i engagemanget i andra och mig själv. Variationen av perspektiv och olika tankar överraskade mig och utmanade mina egna åsikter, säger han.

Matt berättar också att utbildningens del kring innovation och entreprenörskap gjorde honom medveten om de karriärmöjligheter som fanns utanför den företagsmiljö som han befunnit sig i fram tills dess.

– Veckorna i Silicon Valley och Hong Kong gav mig nya intryck och ökade min entusiasm för att prova på något nytt. I den osäkra, komplexa och dubbelbottnade miljö som jag befinner mig i idag använder jag mycket av det jag har lärt mig, säger han.

Stipendiet har ett värde av 465 000 kronor och pengarna kommer från Carl Silfvéns Stiftelse. Det täcker hela programavgiften för 18 månaders Executive MBA-studier vid Handelshögskolan i Stockholm

Carl Silfvén Stiftelses SSE MBA-stipendium omfattar, förutom programavgiften, även kostnader för resor, kost och logi till ett värde av upp till 300 000 kr. Stipendiet är öppet för ansökningar fram till den 31 augusti 2018: http://mba.hhs.se/carl-silfven-scholarship-application

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Helena Bergelv, Programrådgivare SSE MBA, Handelshögskolan i Stockholm, helena.bergelv@hhs.se, +46 70 994 21 84